ALLAMEH TABATABAI UNIVERZITET

ALLAMEH TABATABAI UNIVERZITET

ALLAMEH TABATABAI UNIVERZITET

Allameh Tabatabai Univerzitet  je javni (državni) univerzitet specijaliziran za dvije glavne oblasti prirodne i društvene nauke. Podijeljen je u jedanaest velikih odjela, uključujući 10 fakulteta i jedan koledž:

 

Fakultet komunikoloških nauka

 

Ekonomski fakultet

 

Fakultet pravnih i političkih nauka

 

Fakultet za menadžment i računovodstvo

 

Fakultet za perzijsku književnost i strane jezike

 

Fakultet fizičkog vaspitanja i sportskih nauka

 

Fakultet za psihologiju

 

Fakultet za statistiku, matematiku i računovodstvo

 

Teološki  islamski fakultet

 

EKO koledž  

 

Na Allame Tabatabai Univerzitetu   trenutno postoji 69 akademskih odjela. Odjeli  su raspoređeni u 11 odeljenja u skladu sa propisima koje je donio Vrhovni revolucionarni savjet za kulturu  kojim upravlja Ministarstvo nauke, istraživanja i tehnologije . Odjeljenja su predstavljena na našoj stranici Odjeljenja.

Allame  Tabatabai Univerzitet je dobio ime po savremenom iranskom islamskom učenjaku i filozofu, Allameh Seyed Mohammad Hossein Tabatabai-u. Detaljnije informacije o rahmetli Allameh Tabatabai dostupne su na stranici:  „Ko je bio Allameh Tabataba'i“. Štaviše, da bismo vam pružili pogled na našu prošlost, kratka istorija ovog  Univerziteta je dostupna na stranici: „ ATU History“.

Univerzitet Allame Tabatabai  se nalazi u gradu Teheranu. Naših 11 fakulteta i odjeljenja trenutno je raspoređeno u pet glavnih kampusa, smještenih u različitim dijelovima Teherana. Lokacije odjela možete pronaći na našoj stranici:  „Mape i smjernice“.

ALLAMEH TABATABAI UNIVERZITET
17624
0098(21)4839 0000
https://atu.ac.ir/en

Islamska organizacija za kulturu i komunikaciju je jedna od iranskih organizacija koja je povezana s Ministarstvom kulture i islamske orijentacije; i osnovana je 1995.[]

:

:

:

: