TEHERANSKI  UNIVERZITET

TEHERANSKI UNIVERZITET

TEHERANSKI UNIVERZITET

Teheranski Univerzitet je javna institucija i smatra se najsveobuhvatnijim univerzitetom u zemlji. Utemeljen  na Univerzitetu Jondi Shapur koji datira od prije  2.000 godina, Teheranski Univerzitet je osnovan 1851. i ratificiran 1934. kao prvi moderni Univerzitet u Iranu.

Glavni kampus Univerziteta nalazi se u Teheranu, glavnom gradu, međutim, postoji više od 8 kampusa u različitim dijelovima zemlje koji pripadaju Teheranskom Univerzitetu. Perzijski je glavni jezik nastave , međutim, engleski je također priznat kao drugi jezik. Univerzitet  prati akademski kalendar zasnovan na semestru.

U pogledu obrazovanja Teheranski Univerzitet  je izuzetno selektivan. Iako je u cijeloj zemlji  prvi izbor gotovo svih studenata u svim disciplinama, samo 10% najboljih studenata može se upisati na ovaj Univerzitet putem prijemnog ispita.  Potpuno osnaženi istraživanjem, inovacijama, tržišnim vještinama i zahtjevima, diplomci ovog Univerziteta  igraju centralnu ulogu u širokom spektru naučnih disciplina, kao što je to  u industriji, poljoprivredi, nauci, tehnologiji , inovacijama,  obrazovnim, društvenim, te na poljima kulture dajući vitalni doprinos razvoju zemlje i na kraju dovodeći do uspješnog upravljanja državom.

Istraživanja na Teheranskom Univerzitetu  se odvijaju u svim akademskim odjeljenjima; uključujući humanističke nauke; inženjerstvo, prirodne, te  medicinske nauke. Istraživanja se vrše  u nizu disciplina u više od 60 istraživačkih centara i više od 550 laboratorija. Financiranje istraživanja na ovom univerzitetu premašila su milijardu novčanih sredstava, uključujući sredstva vlade, industrije, zajednice i drugih sektora.

Bibliotečka mreža ovog Univerziteta, koja podržava više od 30 fakultetskih biblioteka, najveća je iranska akademska biblioteka koja se sastoji od više od 1,3 miliona fizičkih svezaka.

Teheranski Univerzitet je od samog početka nosio titulu „najveće iranske akademske institucije“, a sada, nakon oko 170 godina od svog osnivanja, Univerzitet u Teheranu još uvijek blista poput dragog kamena na nebeskom svodu iranskog naučnog znanja, noseći tako plemenite titule kao “Prvi moderni univerzitet u Iranu”, “Iranski univerzitet” i “Kvintesencija visokog obrazovanja u Iranu”.

Da li ste znali da...:

Teheranski Univerzitet  ima najveći naučno-tehnološki park u zemlji,

Teheranski Univerzitet razvija najveći nacionalni "ekosistem tehnologije i inovacija" kroz projekat "Grad znanja" usred Teherana Megacity-a,

Teheranski Univerzitet ima najveći društveni uticaj na izgradnju nacije i razvoj od svog osnivanja,

Teheranski Univerzitet je vodeći “Digitalni univerzitet” u zemlji (preko 99% predmeta je online sa dostupnošću od 99,9%).

Teheranski Univerzitet ima više od 2000 akademskog osoblja i preko 50.000 studenata,  ima više od 8 kampusa širom zemlje (u gradovima Fouman, Jolfa, Karaj (dva kampusa), Kish, Pakdasht, Qom i Rezvanshahr),

Centralni kampusi  u Teheranu imaju 48 fakulteta, 9 koledža, preko 60 istraživačkih centara/instituta i više od 550 laboratorija,

Teheranski Univerzitet ima preko 160 obrazovnih odjela,

Teheranski Univerzitet izdaje više od 197 naučnih časopisa uključujući 38 časopisa indeksiranih Scopus ili WOS,

Teheranski Univerzitet je član IAU, FUIW, AUAP, IASPO, IUHPS, ISC, COSPAR, IGU, IOBIC, GEM, WTO, IUGG, IFLA, ICODE, itd.,

Teheranski Univerzitet ima sedam UNESCO katedri (Ponovna upotreba vode, inženjerstvo, islamska arhitektura, interdisciplinarno istraživanje dijabetesa, preduzetništvo, kiberprostor: dvojna speciacija svijeta, socijalno zdravlje i razvoj),

Teheranski Univerzitet je posvećen COPE,

Teheranski Univerzitet ima više od 600 aktivnih međunarodnih MOU/MOA.

Da biste saznali više o Teheranskom Univerzitetu, posjetite "170 godina sa suštinom iranskog visokog obrazovanja", Top Alumni, Hon. Doktorske nagrade, hronologija, rang Teheranskog Univerziteta i stranice dostignuća.

TEHERANSKI UNIVERZITET
521
30000
787
0098(21)61111
https://en.tums.ac.ir/en

Islamska organizacija za kulturu i komunikaciju je jedna od iranskih organizacija koja je povezana s Ministarstvom kulture i islamske orijentacije; i osnovana je 1995.[]

:

:

:

: